Bài 5. Đoạn mạch song song


Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:Cường độ dòng điện chaỵ qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1 + I2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch...
Đề bàiQuan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ.Lời giải chi tiết- Trong sơ đồ mạch...
Đề bàiHãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.                  ...
Đề bàiHãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc  song song là:  \(\frac{1}{R_{td}}\) = \(\frac{1}{R_{1}}\) + \(\frac{1}{R_{2}}.\)  Từ đó suy ra:                   \(R_{td}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}.\)Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiTrong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đều có công tắc và cầu...
Đề bàiCho hai điện trở R1 = R2 = 30 Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a. a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. b) Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ hình 5.2b thì...