Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang


I. Bài toán dựng hình:Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ: thước, compa, êke.... Ta xét các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và compa, chúng được gọi là các bài...
Đề bàiDựng ∆ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn \(\widehat{B}\) = 650Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng phương pháp dựng tam giác vuông.Lời giải chi tiếtTa lần lượt thực hiện:- Vẽ đoạn BC =...
Đề bàiDựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng phương pháp dựng tam giác vuông.Lời giải chi tiếtTa lần lượt thực hiện:-...
Đề bàiDựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng phương pháp dựng tam giác, hình thang.Lời giải chi tiếtDựng \(\Delta A{\rm{D}}C\):- Vẽ đoạn...
Đề bàiHãy dựng một góc bằng \(30^o\).Lời giải chi tiếtCách dựng:- Dựng tam giác đều ABC có độ dài cạnh bất kỳ, chẳng hạn bằng 3cm.- Dựng phân giác trong của một góc bất kỳ, chẳng hạn phân giác Ax của...
Đề bàiDựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat D = {80^o}\).Lời giải chi tiếtCách dựng:- Dựng \(\widehat {xDy} = {80^o}\). Trên tia Dx dựng đoạn thẳng \(DC = 3cm\).- Dựng cung...
Đề bàiDựng hình thang ABCD, biết \(\widehat D = {90^o}\), đáy \(CD = 3cm\), cạnh bên \(AD = 2cm\), cạnh bên \(BC = 3cm\).Lời giải chi tiếtCách dựng:- Dựng tam giác ADC vuông tại D với \(DC = 3cm, DA...