Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng


Bài 5.1. Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ:A. Sức nặng của hộp mứt.B. Thể tích của hộp mứt.c. Khối lượng của hộp mứt.D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.Hãy chọn câu trả lời...
Bài 5.2. Trên nhãn hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số đó cho biết điều gì? Khi hết sữa, em rửa sạch hộp, lau khô rồi đổ đầy gạo đến tận miệng hộp.Em hãy tìm cách đo chính xác...
Bài 5.3. Có ba biển báo giao thông A, B và C (H.5.1). Các câu dưới đây cho biết thông tin của các biển báo đó. Hãy điền các chữ A, B hoặc C vào chỗ trống của các câu...
Bài 5.4. Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân?Trả lời:Đặt vật lên...
Bài 5.5*. Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác hay không?Trả lời:Đế kiếm tra xem một cái cân có chính xác hay không ta có thể dùng một vật đã biết chính...
Bài 5.6. Trên một viên thuốc cảm có ghi "Para 500...". Em hãy tìm hiếu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?A. mg.                  ...
Bài 5.7. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉA. thể tích của cả hộp thịt.B. thể tích của thịt trong hộp.C. khối lượng của cả hộp thịt.D. khối lượng của thịt trong hộp.Trả lời:Chọn DTrên...
Bài 5.8. Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500ml). Số liệu đó chỉA. thế tích của cả chai nước.      B. thể tích của nước trong chai,C. khối lượng của cả chai nước.D. khối...
Bài 5.9. Một cân Rô-béc-van có đòn cân phụ được vẽ như hình 5.2.ĐCNN của cân này làA. 1g.     B. 0,1g.    C. 5g.    D. 0,2g.Trả lời:Chọn D.Từ hình vẽ ta thấy ĐCNN của cân này là...
Bài 5.10. Dùng cân Rô-béc-van có đòn cân phụ đế cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằngA. giá trị của số chỉ của kim trên bảng chia độ.B. giá trị của số chỉ của...
Bài 5.11. Một cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng bao nhiêu gam? Hãy tìm cách cân cuốn SGK và chọn câu trả lời đúng.A. Trong khoảng từ 100g đến 200g.B. Trong khoảng từ...
Bài 5.12. Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?A. Vài gam.                                      B. Vài trăm gam.C. Vài ki-lô-gam.                              D. Vài chục ki-lô-gam.Trả lời:Chọn CKhối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ vài...
Bài 5.13. Cân ở hình 5.3 có GHĐ và ĐCNN làA. 5kg và 0,5kg.B. 50kg và 5kg.C. 5kg và 0,05kg.D. 5kg và 0,1kg.Trả lời:Chọn CCân ở hình 5.3 có GHĐ là 5kg và ĐCNN là 0,05kg.
Bài 5.14. Kết quả đo khối lượng ở hình 5.3 được ghi đúng làA. 1kg.          B. 950g.             C. 1,00kg.                D. 0,95kg.Trả lời:Chọn ATừ...
Bài 5.15. Một cân đĩa thăng bằng khi:a)  Ở đĩa cân bên trái có 2 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có các quả cân 100g, 50g, 20g, 20g và 10g.b)  Ở đĩa cân bên trái có 5 gói kẹo,...
Bài 5.16. Có 6 viên bi bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 1 viên bi bằng chì, còn 5 viên bi bằng sắt.Hãy chứng minh rằng chỉ cần dùng cân Rô-béc-van cân nhiều nhất hai lần là có...
Trong phòng thí nghiệm, người ta còn dùng cân Rô-béc-van để xác định chính xác thể tích của một vật rắn không thấm nước. Cách làm như sau:- Dùng một loại bình đặc biệt có nút rỗng bằng thuỷ tinh có...