Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng


A. Kiến thức trọng tâm:1. Khối lượng. Đơn vị đo khối lượng.- Khối lượng: Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt trong túi,... chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong...
Đề bàiTrên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?Lời giải chi tiếtSố đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.
Đề bàiTrên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì?Lời giải chi tiếtSố đó chỉ lượng bột giặt có trong túi.
Đề bàiHãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1)..... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.  Lời giải chi tiết(1) 500g.500g là khối lượng của bột giặt chứa trong...
Đề bàiHãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: (2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp. Lời giải chi tiết(2) 397g.397g là khối lượng của sữa chứa trong hộp.
Đề bàiHãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Mọi vật đều có (3).............  Lời giải chi tiết(3) khối lượng.Mọi vật đều có khối lượng.
Đề bàiHãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Khối lượng của một vật chỉ (4)........... chất chứa trong vật.  Lời giải chi tiết(4) lượng.Khối lượng của một vật chỉ lượng chất...
Đề bàiHãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-béc-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh...
Đề bàiHãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.Lời giải chi tiết- GHĐ của Rô-bec-van là tổng lượng các quả cân trong hộp quả cân.- ĐCNN của cân Rô-bec-van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất...
Đề bàiThoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc (1)............. Đặt (2)............. lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên...
Đề bàiHãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-béc-van.Lời giải chi tiếtĐầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc...
Đề bàiHãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.Lời giải chi tiếtHình 5.3: Cân y tế.Hình 5.4: Cân tạ.Hình 5.5: Cân đòn.Hình 5.6: Cân đồng hồ.
Đề bàiHãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc gia đình em) thường dùng và dùng cân đó để xác định khối lượng của một ống bơ gạo có ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh...
Đề bàiTrước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì?Lời giải chi tiết5T có ý nghĩa là 5 tấn. Biển báo này có nghĩa là những xe có...