Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ – Đ…


Đề bàiQuan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.Hình 14. Phân loại các kí hiệuLời giải chi tiếtTên các đối tượng...
Đề bài Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?Lời giải chi tiếtKhi sử dụng bản đồ, trước tiên phải xem bản chú giải vì:- Hệ thống các kí hiệu bản đồ rất...