Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ – T…


Đề bàiDựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết:- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm.- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường.- Những nội dung nào ở...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau:Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.☐ Đúng☐ SaiĐể thể hiện...
Đề bàiĐiền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:☐ Đúng☐ SaiLời giải chi tiếtCác đường đồng mức càng...