Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng


Kính lúp và kính hiển vi dùng để quan sát những vật nhỏ bé, kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được.Cách sử dụng kính lúp: để mặt kính sát vật mẫu, từ từ đưa...
Đề bàiQuan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.- Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi.- Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trong...
Đề bàiChỉ trên kính ( hoặc tranh vẽ) các bộ phận của kính hiển vi và nêu chức năng của từng hộ phận.Lời giải chi tiếtCác bộ phận của kính hiển vi gồm:   1. Thị kính: hội tụ hình ảnh...
Đề bàiTrình bày các bước sử dụng kính hiển vi.Lời giải chi tiếtCác bước sử dụng kính hiển vi gồm:    - Kiểm tra nguồn điện / gương phản chiếu: đảm bảo kính có hoạt động.    - Điều chỉnh...