Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)


Đề bàiDựa vào bảng niên biểu địa chất, nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam (trang địa chất khoáng sản), hãy lựa chọn và điền nội dung phù hợp vào bảng để nêu rõ đặc điểm...
Đề bàiHãy chứng minh rằng giai đoạn Tân kiến tạo tuy là giai đoạn diễn ra ngắn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của tư nhiên Việt Nam nhưng lại là giai đoạn có nhiều hoạt động...