Bài 5. Nguyên tố hóa học – Tài liệu Dạy – học Hóa 8


Đề bàiQuan sát hình dưới đây và đọc thông tin sau: Lời giải chi tiếtNhận xét: Nguyên tố Hóa học là  tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng trong hạt nhân.
Đề bàiDựa vào bảng 1.3 (cuối bài), em hãy hoàn thành bảng sau:Số pNguyên tố hóa học1 2  Liti5  Oxi9  Lời giải chi tiết Số pNguyên tố hóa học 1Hiđro 2Heli 3Liti 5Bo 8Oxi 9Flo Nhận xét:- Số proton là số đặc trưng của...
Đề bàiĐọc thông tin dưới đây:Trong khoa học để trao đổi với nhau về nguyên tố hóa học, cần phải có cách biểu diễn ngắn gọn và ai cũng có thể hiểu được, người ta dùng kí hiệu hóa học.Kí...
Đề bàiDựa vào hình dưới đây, em hãy nhận xét về thành phần các nguyên tố có trong vỏ trái đất và trong cơ thể con người.  Lời giải chi tiếtNhận xét:- Trong vỏ trái đất + Hàm lượng phần trăm khối...
Đề bàiĐọc thông tin sau:Chúng ta đã biết ở bài 4, nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ nên khối lượng nguyên tử cũng vô cùng nhỏ. Ví dụ khối lượng 1 nguyên tử cacbon bằng 0,000 000 000...
Đề bàiTên và ký hiệu hóa học của nguyên tố nào không đúng?A. Cacbon, C.                    B. Clo, Cl.                       C. Sắt, S.                          D. Magie, Mg.Lời giải chi tiếtSắt kí...
Đề bàiHãy viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau:a) Lưu huỳnh:...............                    b) Kẽm:..................c) Natri:.........................                  d) Đồng:..................e) Thủy ngân:................     ...
Đề bài Hãy điền tên các nguyên tố hóa học sau:a) Pb:......................................b) Cr:.......................................c) Al:........................................     d) N:........................................e) H:.........................................  f) K:..........................................Lời giải chi tiếta) Pb: Chì                            b) Cr: Cromc) Al: Nhôm                        d) N: Nitơe) H: Hiđro                          f) K: Kali
Đề bàiCác cách viết sau chỉ ý gì?a) O:...............         b) 2O:...............c) 3Cu:............         d) 5Cl:...............Lời giải chi tiếta) O: một nguyên tử oxi            b) 2O: hai nguyên tử oxic) 3Cu: ba nguyên tử đồng        d) 5Cl: năm nguyên tử clo.
Đề bàiHãy dùng chữ số và ký hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau:a) Một nguyên tử flo:...................b) Hai nguyên tử canxi:................c) Năm nguyên tử sắt:.................. d) Ba nguyên tử photpho:..............Lời giải chi tiếta) Một nguyên tử flo: F b)...
Đề bàiHãy xác định nguyên tử X trong mỗi trường hợp sau, biết rằng khối lượng nguyên tử Xa) nặng gấp hai lần nguyên tử lưu huỳnh.b) nặng bằng 1/2 nguyên tử sắt.Lời giải chi tiếta) Khối lượng nguyên tử...
Đề bài Cho các nguyên tử với các thành phần cấu tạo sau:X(6n, 5p, 5e)            Y(10p, 10e, 10n)Z(5e, 5p, 5n)            T(11p, 11e, 12n)Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?A. 4             ...