Bài 5: Nhiễm sắc thể


Đề bàiNêu tính đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hoáLời giải chi tiết-      Bộ NST của loài có đặc trưng...
Đề bàiMô tả về hình thái, kích thước các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.Lời giải chi tiết-      Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ chất nhiễm sắc, có chứa phân tử ADN...
Đề bàiTại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?Lời giải chi tiếtNST là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào vì có những chức năng...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Một nuclêôxôm có cấu trúc gồmA.phân từ histôn đươc quấn bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.B. lõi là 8 phân từ histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit...