Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du


Nhờ vào công cuộc duy tân (bắt đầu từ nửa cuối thế kỉ XIX) mà nước Nhật mau chóng trở thành giàu mạnh.Theo em, Phan Bội Châu đã hi vọng điều gì ở nước Nhật khi quyết định tổ chức...
Điền vào bảng dưới đây những sự kiện của phong trào Đông du cho phù hợp với thời gian.Thời gianDiễn biến lịch sửNăm 1904 Năm 1905 Năm 1908 Năm 1909 Trả lời:Thời gianDiễn biến lịch sửNăm 1904Hội Duy tân được thành lậpNăm 1905Phan Bội...
Điều gì khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập?Trả lời:Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc và quyết tâm giành độc lập dân tộc,...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Phong trào Đông du thất bại vì:☐ Đường đi từ Việt Nam sang Nhật Bản quá xa.☐ Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật du học quá...
Lo ngại trước ảnh hưởng của phong trào Đông du, thực dân Pháp đã đề nghị nước Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những thanh niên Việt Nam yêu nước khỏi nước Nhật. Do vậy, phong trào Đông du...
Viết một đoạn văn nói vế công lao của cụ Phan Bội Châu.Trả lời:Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Năm 1902, ông lên đường vào Nam, ra Bắc, tìm cách...