Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du


Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?Trả lời:Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du. Ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những...
Vì sao phong tràọ Đông du thất bại?Trả lời:Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan...
Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?Trả lời:Vì họ mong mau chóng học xong để trở về cứu nước. Họ luôn cố gắng học tập về kĩ thuật,...