Bài 5. Phép cộng và phép nhân


Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túi:Dùng máy tính bỏ túi để tính:        375. 376;        624. 625;     13. 81. 215.Lời giải chi tiết 375. 376 = 141000;624. 625 = 390000;13. 81. 215 = 226395.
Đề bàiĐố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6, em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy.Lời giải chi tiết142 857. 2 = 285714; 142 857. 3...
Đề bài Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?Năm \(\overline{abcd}\), Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thằng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng \(\overline{ab}\) là tổng số ngày trong...
Đề bàiBài 1. Tính tổng: \(S = 2 + 4 +...+100.\)Bài 2. Tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số và tìm tổng của các số đó.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng: \(\overline {ab}.101 = \overline {abab} \).Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{2; 4;...\}\)a) Số 2 gọi là số hạng thứ nhất; số 4 là số hạng thứ hai ;...Hỏi số hạng thứ 1005...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\),biết \(1 +2 +...+x =55\)Bài 2. Chứng minh rằng :\(\overline {aaabbb}  = \overline {a00b}.111\)Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \(1+2 +...+x = (1 +x).x:2 =55\), nên \((1 + x )x =110.\)  Ta thấy \(x...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\),biết \(12x + 13x =2000\)Bài 2.  Tính tổng \(S =1 + 3+ 5 +... +2011\)Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \(12x +13x =(12 +13)x = 25x\)Vậy \(25x =2000\),nên \(x =2000:25 =80\)Bài 2. Trong...
Đề bàiBài 1. Tính tổng \(S =2 + 4 +6 +...+1000\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb N\),biết \(2 +4  +... +2x = 110\)Bài 3. Tìm x,biết \((x-5 ).4 =0\)Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(2 + 4 +... + 1000 \)\(=...
Đề bàiBài 1. Tính tổng \(S = 1+ 3 + 5 +...+ 2011 + 2013\)Bài 2. Số \(P = 1.2.3... 14.15 =15!\) Có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0Lời giải chi tiếtBài 1. Viết tổng S theo hai...
Đề bàiBài 1. Số \(P= 1.3.5...9. 11\) có tận cùng bằng chữ số nào?Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb N\); viết \(1 +3 +5 +...+x =36\)Bài 3. Chứng tỏ rằng: \(\overline {ab}.101 = \overline {abab} \)Lời giải chi tiếtBài 1. P...
A. Tóm tắt kiến thức:1. Kết quả của phép cộng được gọi là tổng.Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống:a12211 b504815a + b    a. b   0 (1)(2)(3)(4)Lời giải chi tiết- Ở cột (1) ta có a = 12, b = 5 nên a + b = 12+ 5 = 17 và a. b = 12.5 = 60- Ở cột...
Đề bàiCho các số liệu về quãng đường bộ:Hà Nội - Vĩnh Yên:  54km,Vĩnh Yên - Việt Trì:  19km.Việt Trì - Yên Bái: 82km.Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và...
Đề bàiÁp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:a) 86 + 357 + 14;                   b) 72 + 69 + 128;c) 25. 5. 4. 27. 2;                c) 28. 64...
Đề bàiTrên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ chia mặt đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có sáu số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì?   ...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:  Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tính tổng số tiền của từng loại vở ta lấy số lượng vở nhân với giá của 1 quyển vở.Lời giải chi tiếtLoigiaiTot.Com    
Đề bàiTìm số tự nhiên x, biết:a) \((x - 34). 15 = 0\)b) \(18. (x - 16) = 18\).Lời giải chi tiếta) Chú ý rằng nếu tích bằng 0 thì ít nhất một thừa số bằng 0.Vì \( 15 ≠...
Đề bàiTính nhanha) 135 + 360 + 65 + 40;b) 463 + 318 + 137 + 22;c) 20 + 21 + 22 +...+ 29 + 30.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhóm các số sao cho tổng của nó là...
Đề bài Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.Hãy...
Đề bàiCho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.Phương pháp giải -...
Đề bàiSử dụng máy tình bỏ túiCác bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác cũng sử...
Đề bàiTìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:15. 2. 6;         4. 4. 9;       5. 3. 12;        8. 18;         15. 3. 4;       8. 2. 9.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHãy nhận xét những...
Đề bàiCó thể tính nhầm tích 45. 6 bằng cách:- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:             45. 6 = 45. (2. 3) = (45. 2). 3 = 90. 3 = 270.- Áp dụng tính chất phân phối...
Đề bàiÁp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:Ví dụ:  13. 99 = 13. (100 - 1) = 1300 - 13 = 1287.Hãy tính: 16. 19;      46. 99;               35. 98.Lời giải chi tiết16. 19...