Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính


Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên?A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương.B. Hai lực cùng phương, ngược chiều.C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng...
Khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng:A. vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần.B. vật đang chuyển động sẽ dừng lại.C. vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nữa.D. vật đang đứng yên...
Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:A. Đột ngột giảm vận tốc.      B. Đột ngột tăng vận tốc.C. Đột ngột rẽ sang trái.                       D. Đột ngột rẽ sang phải.Giải=>...
Ta biết rằng, lực tác dụng lên vật làm thay đổi vận tốc của vật. Khi tàu khởi hành, lực kéo đầu máy làm tàu tăng dần vận tốc. Nhưng có những đoạn đường, mặc dù đầu máy vẫn chạy...
Quả cầu nặng 0,2kg được treo vào sợi dây cố định (H.5.1). Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên quả cầu. Chọn tỉ xích 1N ứng với 1cmGiải:Quả cầu đứng yên vì chịu tác dụng của 2 lực cân...
Vật nặng 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang  a) Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật.b) Nếu vật được kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, có cường độ 2N. Hãy biểu diễn các...
Đặt một chén nước trên góc của một tờ giấy mỏng. Hãy tìm cách rút tờ giấy ra mà không làm dịch chén. Giải thích cách làm đó.GiảiGiật nhanh tờ giấy ra khỏi chén nước. Do quán tính, chén nước...
Một con báo đang đuổi riết một con linh dương. Khi báo chuẩn bị vồ mồi thì linh dương nhảy tạt sang một bên và thế là trốn thoát. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp...
Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng?A. Trong hình aB. Trong hình a và bC. Trong hình c và dD. Trong hình dGiảiChọn D
Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể làm vật.A. đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lênB. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lạiC. đang chuyển động sẽ tiếp...
Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) bánh nào?A. Bánh trước        B. Bánh sauC. Đồng thời cả hai bánh               D. Bánh trước hoặc bánh sau đều đượcGiải=> Chọn B
Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng \(\overrightarrow {{F_1}}\) và \(\overrightarrow {{F_2}}\) theo chiều của lực \(\overrightarrow {{F_2}}\). Nếu tăng cường độ của lực \(\overrightarrow {{F_1}}\) thì vật sẽ chuyển động...
Một ôtô khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Biết lực cản lên ôtô bằng 0,25 lần trọng lượng của xe.a) Kể các lực tác dụng lên ôtôb) Biểu diễn các lực trên theo tỉ xích...
Vận dụng quán tính để giải thích một số hiện tượng sau:a) Vì sao trong một số trò chơi: Ôtô, xe lửa, máy bay không chạy băng dây cót hay pin. Trong đó, chỉ có một bánh “đà” khối lượng...
Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục đá trượt đi.Hỏi:a) Tàu còn chuyến động thẳng đều nữa không?b) Nếu cục đá sẽ...
Đố vui.  Trên bụng người lực sĩ đặt một tảng đá rất nặng và một chồng gạch. Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. Chồng gạch vỡ tan còn người lực sĩ vẫn bình yên, vô tư. Tại...
Sự cân bằng lực xảy ra ở giai đoạn nào của chuyển động? Một vật chuyển động khi chịu tác dụng của hai lực là kéo lực và cản, có đồ thị vận tốc như trên hìnhA. OA      B. ABC. BC                       D....
Trong chuyển động được mô tả trên bài 5.17.  Chọn nhận xét đúng về tỉ số giữa lực kéo và lực cản \(\left( {{{{F_k}} \over {{F_c}}}} \right)\)A. Nhỏ hơn 1 trong giai đoạn AOB. Lớn hơn 1 trong giai đoạn...