Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính


1.Hai lực cân bằng- Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.- Dưới tác dụng của lực cân bằng, một...
Đề bàiHãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 0,5N ; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ,...
Đề bàiQuan sát thí nghiệm.Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên?Lời giải chi tiếtQuả cân A chịu tác dụng của hai lực: Trọng lực \(\overrightarrow{P_{A}}\) và sức căng \(\overrightarrow{T}\) của dây, hai lực này cân bằng (do T = PB mà PB =...
Đề bàiĐặt thêm một quả nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A' sẽ chuyển động nhanh dần?Lời giải chi tiết- Khi chưa đặt vật A' lên trên A thì trọng lượng  PA bằng...
Đề bàiKhi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A' bị giữ lại (H.5.3c,d). Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào?Lời giải chi tiếtQuả cân A chuyển động qua lỗ K...
Đề bàiHãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức tính vận tốc: \(v =...
Đề bàiBúp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4). Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi có lực tác dụng, mọi vật...
Đề bàiĐẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt xe dừng lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi có lực tác dụng, mọi vật không thể...
Đề bàiHãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây:a) Khi ôtô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về bên trái.b) Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập...