Bài 5. Thực Hành : Ôn Một Số Mũi Khâu Cơ Bản


BÀI THỰC HÀNH: ÔN MỘT SỐ MŨI KHÂU CƠ BẢNI  - CHUẨN BỊ-  Hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 8cm X 15cm và một mảnh vải có kích thước 1Ocm X 15cm.-   Chỉ khâu thường, chỉ thêu...