Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và…


Đề bàiQuan sát tháp dân số năm 1989 và 1999.Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt:- Hình dạng tháp.- Cơ cấu dân số theo độ tuổi.- Tỉ lệ dân số phụ thuộc.Phương pháp giải...
Đề bàiTừ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.Lời giải chi tiết* Sự thay đổi của cơ cấu...
Đề bàiCơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những...