Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô


Dụng cụ được chuẩn bị theo từng nhóm (4 đến 6 học sinh) gồm:- 1 kính hiển vi có độ phóng đại 100 đến 200 (10 X 10, 10 X 20).- 2 lam với lamen.- 1 dao mổ.- 1 kim...
- Chuẩn bị được tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân.- Quan sát và vẽ các tế bào trong các tiêu bản đã làm sẵn: tế bào niêm mạc miệng (mô biểu bì), mô sụn, mò xương, mô...
1. Làm tiêu bản và quan sát tế bào mô cơ vânRạch da đùi ếch lấy một bắp cơ đùi hoặc miếng thịt lợn còn tươi đặt trên lam, dùng kim nhọn rạch bao cơ theo chiều dọc bắp cơ,...
1. Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân:- Cách tiến hành:    + Bước 1: Rạch da đùi ếch, lấy bắp cơ đùi hoặc miếng thịt lợn còn tươi đặt lên lam kính.    + Bước 2: Dùng...