Bài 5 trang 18 SGK Toán 4


  Đề bàiTrong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:Lời giải chi tiếtHà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm người.Hà Nội có ba triệu không trăm linh bảy nghìn...

  Đề bài

  Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:

  Bài 5 trang 18 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  Hà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm người.

  Hà Nội có ba triệu không trăm linh bảy nghìn người.

  Quảng Bình có tám trăm mười tám nghìn ba trăm người.

  Gia Lai có một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm người.

  Ninh Thuận có năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm người.

  TP Hồ Chí Minh có năm triệu năm trăm mười bốn nghìn tám trăm người.

  Cà Mau có một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm người.

  Bài kế trước:
  Bài 4 trang 17 SGK Toán 4