Bài 5 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Coi kim giờ của đồng hồ là tia Ou, kim phút là tia Ov. Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ, chỉ 10 giờ.Đáp ánSố đo lượng giác (Ou, Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ,...

  Coi kim giờ của đồng hồ là tia Ou, kim phút là tia Ov. Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ, chỉ 10 giờ.

  Đáp án

  Số đo lượng giác (Ou, Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ, chỉ 10 giờ lần lượt là:

   \({\pi  \over 2} + k2\pi ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{2\pi } \over 3} + k2\pi \,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \)

  \(- {\pi  \over 2} + k2\pi ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, – {\pi  \over 3} + k2\pi \,(k \in Z)\)