Bài 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình thang


Bài 26. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 1\), trục hoành và hai đường thẳng \(x=0\) và \(x = {{7\pi } \over 6}\)GiảiVì \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} + 1...
 Bài 27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hàm số \(y = {\cos ^2}x,\) trục hoành, trục tung và đường thẳng \(x = \pi ;\)b) Đồ thị hai hàm số \(y = \sqrt x \) và...
Bài 28. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị các hàm số \(y = {x^2} - 4\), \(y =  - {x^2} - 2x\) và đường thẳng \(x =  - 3,x =  - 2;\)b) Đồ thị hai hàm...