Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo


Vẽ góc xOl có số đo bằng \({40^o}\)GiảiVẽ tia Ox, trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Ol sao cho \(\widehat {xOl} = {40^o}\)
Vẽ góc vuông BAC.Hướng dẫn: Cách 1: Dùng thước đo góc.                       Cách 2: Dùng êkeGiảiCách 1: Vẽ tia AB, đặt tâm thước đo góc trùng với điểm A, vạch số...
So sánh hai góc ở hình 10.Hướng dẫn:Cách 1: Đo riêng từng góc rồi so sánh hai số đóCách 2: Vẽ lại hai góc lên giấy trong. Đặt chồng hai góc sao cho đỉnh trùng nhau, một cạnh trùng nhau,...
Tính tổng số đo hai góc trên hình 10.Hướng dẫn:Cách 1: Đo riêng từng góc rồi cộng hai số đo.Cách 2: Vẽ hai góc ở vị trí kề nhau rồi đo góc tổng.GiảiSử dụng thước đo độ sau đó cộng...
a) Vẽ góc  có đỉnh là M trên giấy cứng. Cắt ra ta được một mẫu hình.b) Đóng hai chiếc đinh vào hai điểm A và B cách nhau 2,5 cm. Đưa mẫu hình vào khe hở giữa hai chiếc...
Câu 5.1 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Vẽ liên tiếp các hình theo cách diễn đạt sau:a) \(\widehat {{\rm{nAx}}} = 180^\circ ;\)b) \(\widehat {{\rm{mAx}}} = 135^\circ ;\)c) \(\widehat {{\rm{kAx}}} = 45^\circ \), tia Ak nằm...
a) Vẽ vào vở hình 12 trong đó ba điểm S, R, A thẳng hàng và \(\widehat {{\rm{AR}}M} = \widehat {S{\rm{R}}N} = {130^O}\)b) Tính \(\widehat {{\rm{AR}}N},\widehat {M{\rm{RS}}},\widehat {M{\rm{R}}N}\)c) Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.Giảia) Ta có hình...