Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo


1. Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho  \(\widehat{xOy}\) =  mo (0o< m < 180o)- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o- Kẻ thia Oy qua...
Đề bàiVẽ góc xBy có số đo bằng  450                                Hướng dẫn: Vẽ tia Bx, sau đó trên một nửa mặt bẳng có bờ chứa tia Bx...
Đề bàiVẽ góc IKM có số đo bằng 1350Lời giải chi tiết- Cách vẽ:   + Vẽ tia KI.   + Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0o.   + Vẽ...
Đề bàiVẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau(h.35)a) \(\widehat{BAC}\) = 200b) \(\widehat{ xCz}\) =   1100c) \(\widehat{ yDx}\) = 800d) \(\widehat{ EFy}\) = 1450Lời giải chi tiếtCó thể vẽ hình như sau:a) Đỉnh của góc là A, một cạnh...
Đề bàiTrên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao  cho \(\widehat{BOA}\)= 1450 , \(\widehat{COA}\)= 550 Tính số đo góc BOC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì...
Đề bàiTrên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho  \(\widehat{xAy}\) =  500Lời giải chi tiếtCó thể vẽ được hai tia như hình bên.
Đề bài Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\widehat{xOt}\) = 300 , \(\widehat{yOt'}\) = 600. Tính số đo các góc yOt, tOt'.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu Oy nằm...