Bài 5. Xác suất của biến cố


Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai người. Tìm xác suất sao cho trong hai người đó:a)      Cả hai đều là nữ;b)      Không có nữ nào ;c)      Ít nhất một người là nữ ;d)     Cóđúng một...
Một hộp chứa 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 20 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một quả. Tìm xác suất sao cho quả được chọn:a)      Ghi số...
Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp ngồi ngẫu nhiên quanh bàn tròn.Tính xác suất sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.Giải:           Số cách xếp quanh bàn tròn là \(n\left( \Omega  \right) =...
Kết quả (b,c)của việc gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất hiện trong lần gieo đầu, c là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai, được thay...
Một hộp chứa 10 quả cầu được đánh số từ 1 đến 10, đồng thời các quả từ 1 đến 6 được sơn màu đỏ. Lấy ngẫu nhiễn một quả. Kí hiệu A là biến cố: “Quả lấy ra màu...
Một con súc sắc cân đối và đồng chất được gieo hai lần. Tính xác suất sao choa) Tổng số chấm của hai lần gieo là 6.b) Ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt một chấm.Giải : Rõ ràng: \(\Omega...
Trong kì kiểm tra chất lượng ở hai khối lớp, mỗi khối có 25% học sinh trượt Toán, 15% trượt Lí và 10% trượt Hoá. Từ mỗi khối chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất sao choa)      Hai...
Cho A và B là hai biến cố độc lập với \(P\left( A \right) = 0,6;P\left( {B = 0,3} \right)\) Tínha) \(P\left( {A \cup B} \right);\)b) \(P\left( {\overline A  \cup \overline B } \right)\)Giải : a)\(\eqalign{ & P\left( {A \cup B} \right) = P\left(...
Từ một cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 con, lấy ngẫu nhiên lần lượt có hoàn lại từng con cho đến khi lần đầu tiên lấy được con át thì dừng. Tính xác suất sao choa)      Quá trình lấy...