Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà


Khi dùng bút thử diện để kiểm tra dây pha và dây trung tính ta thấy hiện tượng gì? Hướng dẫn trả lời- Đèn ở bút thử điện chỉ sáng khi ta tiếp xúc bút thử điện với dây pha (còn...
Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì? Hướng dẫn trả lờiMạng điện trong nhà có những đặc điểm :- Có điện áp định mức là 220V.- Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng. - Điện áp định mức của các...
Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào?Hướng dân trả lờiGồm những phần tử:- Công tơ điện.- Dây dẫn điện.- Các thiết bị điện: đóng- cắt, bảo vệ và lấy điện.- Đồ dùng điện.