Bài 50. Glucozơ


Đề bàiCho các phát biểu sau:(l) Glucozơ chỉ có trong các bộ phận của thực vật như hoa, quả,...(2) Dung dịch đường dùng để tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là dung dịch glucozơ 5%.(3) Glucozơ có nhiều nhất...
Đề bàiTính lượng glucozơ cần dùng để pha được 250 ml dung dịch glucozơ 5%, biết \(D = 1\,gam/c{m^3}\).Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\left. \begin{array}{l}1\,lít = 1d{m^3}\\1lít = 1000ml\\1d{m^3} = 1000c{m^3}\end{array} \right\} \Rightarrow 1ml = 1c{m^3}\\{m_{dd\,glucozo}} = D.V = 1.250 = 250\,gam\\C\% ...
Đề bàiLên men 2 kg nho chứa 10,3% glucozơ, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%. Hỏi:a. Thể tích khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu?b. Khối lượng rượu etylic tạo ra...
Đề bàiĐun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì khối lượng Ag tối đa thu được là bao nhiêu?Lời giải chi tiết\({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{27}}{{180}} = 0,15\,mol\)Phương trình hóa học:\(\begin{array}{l}{C_6}{H_{12}}{O_6} + A{g_2}O \to...