Bài 50. Glucozơ


I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí:- Glucozơ C6H12O6 có nhiều trong quả chin (đặc biệt là trong quả nho) glucozơ cũng có trong cơ thể người và động vật.- Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị...
Đề bàiHãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk - trang 151 để trả lờiLời giải chi tiếtGlucozơ có trong nhiều bộ phận của cây, đặc biệt...
Đề bàiChọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylicb) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.Phương pháp giải -...
Đề bàiTính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông thức cần ghi nhớ:mdd = Vdd. DddC% = (mctan/ mdd).100%Lời giải chi tiếtKhối lượng dung...
Đề bàiKhi lên men glucozơ người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2, ở điều kiện tiêu chuẩn.a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên menb) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu...