Bài 50. Mắt


Sự điều tiết của mắt để cho ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới và sự điều chỉnh máy ảnh dể cho ảnh của vật rõ nét trên phim có gì khác nhau?GiảiMắt và máy ảnh về phương diện...
Câu nào là đúng.A. Về phương diện quang hình học, có thể coi mắt tương đương với một thấu kính hội tụ.B. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh...
Chọn câu đúng.A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thể thuỷ tinh để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.B. Sự điều tiết của mắt là...
 Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1 mm (Hình 50.5 SGK). Đưa tờ giấy ra xa mắt dần cho đến khi thấy hai vạch đó như nằm trên một đường thẳng. Xác định gần đúng khoảng cách...