Bài 50. Thuyết tương đối hẹp


C1. Hãy tính độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng 1m chuyển động với tốc độ \(v = 0,6c\).GiảiTa có \(l_0= 1\) (m); \(v = 0,6c\)Áp dụng công thức: \(l = {l_0}\sqrt {1 - {{{v^2}}...
C2. Sau một giờ tính theo đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,6c\) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là bao nhiêu giây?GiảiTa có \(\Delta {t_0} = 1\)...
Bài 1. Khi nguồn sáng chuyển động, tốc độ truyền ánh sáng trong chân không có giá trịA. nhỏ hơn c.B. lớn hơn c.C. lớn hơn hoặc nhỏ hơn c, phụ thuộc vào phương truyền và tốc độ của nguồn.D....
Bài 2. Khi một cái thước chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó, độ dài của thước đo trong hệ quán tính KA. không thay đổi.B. co lại, tỉ lệ nghịch với tốc độ của thước.C. dãn ra,...
Bài 3. Tính độ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng bằng \(30 cm\), chuyển động với tốc độ \(v = 0,8c\0.GiảiThước có chiều dài riêng \(l_0 =30\) (cm) chuyển động với tốc độ \(v = 0,8c\)...
Bài 4. Một đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,8c\). Hỏi sau \(30\) phút (tính theo đồng hồ đó) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây?GiảiĐồng...