Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục


 Chọn câu đúng.Trong trường hợp nào của các trường hợp sau, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?A. Mắt không có tật, không điều tiết.B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.C. Mất cận không điều tiết.D....
Chọn câu đúng.Mắt lão nhìn thấy vật ở xa vô cùng khiA. đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.B. đeo kính phân kì và mắt không điều tiếtC. mắt không điều tiết.D. đeo kính lão.GiảiC là câu đúng.BaitapSachgiaokhoa.com
Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5 cm.a) Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực.b) Khi đeo kính thì mắt sẽ nhìn...
Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25cm trong hai trường hợp:       a) Kính đeo...