Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể t…


Đề bàiNêu khái niệm quần thể?Lời giải chi tiếtQuần thể là nhóm cá thể của một loài, phân bố trong vùng phân bố của loài, có khả năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ, kể cả các loài...
Đề bàiCác cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ nào?Lời giải chi tiếtCác cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ: hỗ trợ, cạnh tranh, kí sinh...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?A. Ếch và nòng nọc của nó trong ao.B. Cá rô đồng và cá săn sắt trong ao.C. Cây trong vườn. D. Cỏ ven...