Bài 51: Saccarozơ


Tiến hành thí nghiệm sau:Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan...
51.2.  Rót khoảng 100 ml H20 vừa đun sôi vào cốc thủy tinh, sau đó cho đường ăn vào khuấy nhanh đến khi thấy đường không tan nữa thì dừng lại. Rót lấy phần dung dịch sang cốc khác đậy...
51.3.  Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra:A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.B. Hai phân tử glucozơ.C. Hai phân tử fructozơ.D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit...
Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.Trả lời              TN1: Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.TN2: Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd...