Bài 51. Saccarozơ


Đề bàiHãy chọn cách pha nước chanh đá đúng nhất và giải thích tại sao.A. Lấy nước mát vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đáB. Vắt chanh vào li nước, cho đá và cho đường...
Đề bàiHãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía thường có mùi rượu. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra.Lời giải chi tiếtKhi để đoạn mía...
Đề bàiĐể tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 58,14 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương.a) Tính khối lượng glucozơ sinh ra từ phản ứng thuỷ phản.b) Tính lượng Ag tạo thành do...
Đề bàiTừ 2 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.Lời giải chi tiết\({m_{Saccarozo}} = 2.\dfrac{{13}}{{100}}.\dfrac{{80}}{{100}} = 0,208\,tấn\)\(\,  = 208\,kg\)