Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu


Trong số bốn nguồn sáng sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?A. Bóng đèn pin đang sáng.                                 B. Bóng đèn ống thông dụng.C. Một đèn LED.                                                 D. Một ngôi sao.Trả lời:Chọn C. Một đèn LED. 
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Bút laze khi hoạt động thì phát ra ánh sáng b. Chiếu ánh sáng trắng qua một...
Tẩm một ít cồn 900 vào một mẫu bông rồi để vào đĩa đốt, sau đó rắc vài hạt muối vào ngọn lửa. Màu của ánh sáng phát ra là màu gì?Trả lời:Màu vàng
Em có một tấm lọc A màu đỏ và một tấm lọc B màu lục.a. Nếu nhìn một tờ giấy trắng qua cả hai tấm lọc đó thì em sẽ thấy tờ giấy màu gì? Nêu dự đoán và làm...
Hãy kể ra một số màu mà em thấy được khi nhìn vào một bong bóng xà phòng ở ngoài trời. Một số em hãy cùng quan sát độc lập với nhau rồi so sánh kết quả.Trả lời:Nhìn vào một...
Ta biết rằng phải có ánh sáng màu đi vào mắt mới gây ra cảm giác màu. Những ánh sáng có màu khác nhau chút ít sẽ gây ra cảm giác màu khác nhau chút ít. Ví dụ: Về màu vàng,...
52.7 Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng trắng?A. Đèn LED vàng.B. Đèn neon trong bút thử điện.C. Đèn pin.D. Con đom đóm52.8 Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu?A. Đèn LED.B. Đèn ống thường dùng.C. Đèn...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Mặt trời, đèn pin, đèn ống,… b. Các đèn LED, các đèn ống đỏ, lục, vàng,… c. Có...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Chú ý rằng bột màu không phải là b. Ánh sáng đỏ sau khi truyền qua tấm...