Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu


- Ánh sáng do Mặt Trời và các đèn có dây tóc nóng sáng phát ra là ánh sáng trắng.- Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu.- Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng...
Đề bàiHãy cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được sau các tấm lọc màu trong thí nghiệm 1.Lời giải chi tiếta) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được chùm...
Đề bàiHãy dùng kiến thức vừa nêu để giải thích kết quả của các thí nghiệm ở trên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được...
Đề bàiÁnh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng...
Đề bàiMột bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên? Hãy thử làm lại các thí nghiệm ở trên với bể...