Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể


Đề bàiHãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ hơn 1.Lời giải chi tiếtTỉ lệ đực, cái của quần thể nhỏ hơn 1 thuộc về những loài sinh sản đơn tính.
Đề bàiHãy cho biết khái niệm về tuổi thọ sinh lí, tuổi thọ sinh thái và tuổi quần thể. Lời giải chi tiếtTuổi thọ sinh lí được tính từ lúc cá thể sinh ra cho đến khi chết vì già; tuổi...
Đề bàiThế nào là tháp tuổi của quần thể? Cho biết tỉ lệ giữa 3 nhóm tuổi sinh thái trong tháp tuổi của quần thể trẻ, quần thể ổn định và quần thể già. Lời giải chi tiếtKhi xếp chồng các...
Đề bàiHãy cho biết dân số nhân loại biến đổi như thế nào trong lịch sử phát triển của nó? Lời giải chi tiếtDân số của nhân loại phát triển theo 3 giai đoạn: ở giai đoạn nguyên thuỷ, dân số...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể bị diệt vong khi mất đi một số nhóm trong các nhóm tuổi       A. đang sinh sản và sau sinh sản.B. đang sinh sản.C. trước sinh sản và sau sinh sản.D....