Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện


 I. CHUẨN BỊ Tranh vẽ cấu tạo của một số thiết bị đóng – cắt và lấy điện. Một số thiết bị: Cầu dao, các loại công tắc điện, ổ cắm, phích cắm điện tháo lắp được, tua vít hai cạnh...