Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ


A. Tinh bộtI. Trang thái thiên nhiên, tính chất vật lý và cấu tạo phân tử- Tinh bột có trong các loại hạt củ, quả như lúa ngô khoai chuối xanh...- Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan...
Đề bàiChọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều...b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là...c)... là lương thực của con người.Lời giải...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây đúng?A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khổi bằng nhau.D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử...
Đề bàiNêu phương pháp phân biệt các chất sau:a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất hóa học khác nhau của từng chất để chọn được chỉ thị phân biệt...
Đề bàiTừ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:a) (-C6H10O5-)n \(\xrightarrow[axit]{+ H_{2}O}\) C6H12O6 hiệu suất 80%b) C6H12O6 \(\xrightarrow[30 - 35^{0}C]{men}\) C2H5OH hiệu suất 75%Hãy viết phương trình hóa học theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng...