Bài 53 – 54. Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu


53-54.1 Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng.B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng.C. Chiếu một chùm sáng trắng...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.a. Phân tích một chùm sáng là b. Trộn hai chùm sáng màu với nhau là c. Có nhiều...
53-54.4a. Nhìn vào các váng dầu, mỡ, bong bóng xà phòng… ở ngoài trời, ta có thấy những màu gì?b. Ánh sáng chiếu vào các váng hay bong bóng đó là ánh sáng trắng hay ánh sáng màu?c. Có thể...
Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào nêu dưới đây: đỏ, vàng, da cam, lục, tím?Trả lời:Màu da cam
53-54.6 Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng trắng sẽ không bị phân tích?A. Chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính.B. Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào một gương phẳng.C. Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào mặt...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Nhìn một bóng đèn dây tóc nóng sáng (phát ra ánh sáng trắng) qua một lăng...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Chiếu chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu lục vào cùng một chỗ trên một...