Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)


Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ?A. Rái cá trong hồ.B. Ếch, nhái ven hồ.C. Ba...
Đề bàiNêu khái niệm về kích thước và mật độ của quần thể?Lời giải chi tiếtKích thước quần thể hay số lượng cá thể của quần thể là tổng số cá thể hoặc sản lượng hay tổng năng lượng của...
Đề bàiKích thước quần thể có những cực trị nào? Hãy cho biết ý nghĩa của chúng?Lời giải chi tiếtKích thước quần thể có 2 cực trị: tối thiểu và tối đa. Tối thiểu cần cho sự duy trì sự...
Đề bàiNhững nhân tố nào làm thay đổi kích thước quần thể?Lời giải chi tiếtNhững nhân tố làm thay đổi kích thước quần thể: Mức sinh, mức tử, mức nhập cư và xuất cư, trong đó 2 yếu tố đầu...
Đề bàiTrong điều kiện môi trường lí tưởng và môi trường bị giới hạn, kích thước quần thể tăng trưởng theo biểu thức và đường cong tương ứng nào?Lời giải chi tiết- Tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện...
Đề bàiCho biết đặc trưng của các loài có kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi trường không bị giới hạn và bị giới hạn.Lời giải chi tiếtTrong điều kiện môi trường không bị giới hạn, nhưng nhiều loài kích...