Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người


Đề bàiTiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người?Lời giải chi tiếtTiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật và hiện tượng...
I - Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở ngườiPhản xạ có điều kiện có thể hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Các phản xạ có điều kiện với anh sáng,...
Đề bàiHãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự thành lập các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ không còn thích hợp nữa.Lời giải chi tiếtEm bé có thói quen bú sữa bằng...
Đề bàiÝ nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người? Lời giải chi tiếtSự hình thành và ức chế các-phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình...