Bài 53. Kính hiển vi


Nếu sử dụng thị kính như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1, thì A1B1 phải được đặt ở đâu?GiảiNếu sử dụng thị kính như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1 thì A1B1 phải được đặt trong khoảng...
Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng phảiA. thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa, toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.B. thay...
Chọn câu đúng.Công thức về số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:A.\({G_\infty } = {{2\delta.Đ } \over {{f_1}{f_2}}}\)                           ...
Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 cm và tai kính với tiêu cự f2 = 4 cm. Hai thấu kính cách nhau 17 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở vô...
 Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4mm, thị kính với tiêu cự f2=  20mm và độ dài quang học \(\delta \)= 156 mm. Người quan sát có mắt bình thường với điểm cực cận...