Bài 53. Phóng xạ


C1. Cho tia phóng xạ ( phát ra từ một mẫu chất phóng xạ) đi qua từ trường (hoặc điện trường giữa hai bản tụ điện tích điện), ta thấy các tia \(\alpha,\beta \) và \(\gamma \) bị lệch khác...
Bài 1. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhânA. phát ra một bức xạ điện từ.B. tự phát phóng ra các tia \(\alpha,\beta,\gamma,\) nhưng không thay đổi hạt nhân.C. tự phát phóng ra tia phóng xạ và biến thành...
Bài 2. Cho các tia anpha, bêta và gamma bay qua khoảng không gian giữa hai bản cực của một  tụ điện thìA. tia anpha lệch nhiều hơn cả, sau đến tia bêta và tia gamma.B. tia anpha lệch về...
Bài 3. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian đểA. quá trình phóng xạ lặp đi lặp lại như lúc ban đầu.B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.C. khối...
Bài 4. Chất phóng xạ pôlôli \({}_{84}^{20}Po\) phóng ra tia \(\alpha \) và biến thành chì \({}_{82}^{206}Pb\). Hỏi trong 0,168 g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được...
Bài 5. Tính khối lượng pôlôni \({}^{210}Po\) có độ phóng xạ 1 Ci.GiảiGọi m0 là khối lượng của chất phóng xạ Poloni (\({}^{210}Po\)) có độ phóng xạ H0 = 1 Ci.Ta có:         \({H_0} = \lambda {N_0} = {{\ln 2} \over...