Bài 53: Protein


53.1.   Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản.B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino axit giống nhau tạo nênềC....
53.2.  Giải thích các hiện tượng sau:a)   Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.b)   Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao...
53.3.  Trong các loại lương thực, thực phẩm sau: gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nàoa)  chứa nhiều chất béo nhất?b)  chứa nhiều chất đường nhất?c)  chứa nhiều chất bột nhất?d)  chứa nhiều protein nhất?Trả lời        ...
53.4.   Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam C02, 0,9 gam...