Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà


Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạch điện ở nhà em?Hướng dẫn trả lờiCầu chì: Công dụng: Là thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch điệnÁptômát: Công dụng: Tự động...
Hãy nêu ưu điểm của aptomat so với cầu chì?Hướng dẫn trả lời- An toàn hơn cầu chì - Aptomat là thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện - Tự động cắt điện khi có sự cố chập mạch Có...
Trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kỹ thuật gì? Em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ? Hướng dẫn trả lờiCũng là W và V.W là công suất...