Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và…


Đề bàiQuan sát hình 51.2 trong SGK, em hãy:Nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ vùng ven biển vào trong nội địa dọc theo vĩ độ 60oB của châu Âu và giải thích vì sao lại có...
Đề bàiQuan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và kí hiệu thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu dưới đây kết hợp với nội dung SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng...