Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể


Đề bàiHãy cho biết khái niệm về sự biến động số lượng cá thể của quần thể.Lời giải chi tiếtBiến động số lượng là sự tăng hay giảm số lượng cá thể của quần thể. Thông thường, khi đạt đến...
Đề bàiCó mấy dạng biến động số lượng của quần thể? Hãy nêu nguyên nhân của các dạng biến động đó.Lời giải chi tiếtCó 2 dạng biến động số lượng: biến động không theo chu kì và biến động theo...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Chuồn chuồn, ve sầu... có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè, nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động nào?A. Không theo chu kì.B. Theo chu...