Bài 54. Polime


Đề bàiTrong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.Lời giải chi tiếtNhững...
Đề bàiPoli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,... PVC có cấu tạo mạch như sau: a) Hãy viết công thức chung và công thức...
Đề bàiKhi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1: 1Hỏi polime trên thuộc loại nào  trong các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh bột,...
I. Polime và phân loại polime- Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.- Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính:* Polime thiện nhiên...
Đề bàiChọn câu đúng nhất trong các câu sau:a) Polime là những chất có phân tử khối lớn.b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ.c) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại...
Đề bàiHãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:a) Polime thường là chất.... không bay hơi.b) Hầu hết các polime đều...... trong nước và các dung môi thông thường.c) Các polime có sẵn trong tự nhiên...