Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu


- Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn.- Trộn các anh sáng đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp sẽ được ánh sáng trắng.- Trộn các ánh sáng...
Đề bài+ Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau? Kết quả, em đã thu được ánh sáng màu nào? Ví dụ: Trộn ánh sáng màu với ánh sáng màu lục, ta được ánh sáng màu vàng.+ Có...
Đề bàiChắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu đỏ, lục và lam. Tại chỗ ba chùm sáng nói trên gặp nhau, ta thu được ánh sáng màu gì?Lời giải chi tiếtKhi chắn ba cửa sổ bằng ba tấm...
Đề bàiLàm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành 3 phần bằng nhau: một phần tô màu đỏ, một phần tô màu lục và một phần tô màu lam. Làm thêm một...