Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết


I - Đặc điểm hệ nội tiếtNgoài hệ thần kinh, hệ nội tiết cũng góp phần quan trọng trong việc điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể, đặc biệt là quá trình trao đổi chất, quá trình...
Đề bài- Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55-1, 55-2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.- Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho...
Đề bàiLập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào? Lời giải chi tiết  Cấu tạoChức năng Tuyến ngoại tiếtBởi tê bào tuyênTiết...
Đề bàiNêu tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.Lời giải chi tiếtTính chất và vai trò của hoocmôna) Tính chất: Mỗi hoocmôn...